Adviesgesprek?

Collegegelden en studiefinanciering

Business School Notenboom is een particulier onderwijsinstituut. Dat betekent dat we geen subsidie ontvangen. Collegegelden zijn daarom hoger dan in het bekostigd onderwijs maar het wettelijk collegegeld, dat afgedragen wordt aan de overheid, hoeft niet betaald te worden.

Business School Notenboom is een erkende en geaccrediteerde onderwijsinstelling. Dit betekent voor mbo-studenten dat je recht hebt op studiefinanciering mits je ouder bent dan 18 jaar. Voor Ad- en hbo bachelor studenten betekent het dat je recht hebt op de wet studievoorschot.

Mbo: collegegelden en studiefinanciering

Studiefinanciering en schenkingen

Via een lening bij DUO kan een deel van de opleiding worden bekostigd. Je kunt maximaal € 9700,- lenen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om gebruik te maken van schenkingen van je ouders om het collegegeld te voldoen. Kijk voor uitgebreide informatie op www.duo.nl.

Collegegelden

   
Collegegeld € 16.770,- per jaar *
Inschrijfgeld (eenmalig) € 250,-
* Studieboeken Inbegrepen
* Introductie jaar 1 Inbegrepen
* Interne examens Inbegrepen

Er hoeft geen lesgeld aan het Ministerie van OC&W te worden betaald.

Kort hbo en hbo bachelor: collegegelden en studiefinanciering

Studiefinanciering en schenkingen

De overheid stimuleert studenten om in zichzelf te investeren en biedt hiervoor veel mogelijkheden. Via een lening kan een deel of de gehele opleiding worden bekostigd. Ad- en hbo bachelor studenten van Business School Notenboom kunnen in aanmerking komen voor een maandelijks leenbedrag van maximaal € 1.728,79 (zie rekensom betaalbaar voor iedereen). Je maakt dan onder andere gebruik van collegegeldkrediet. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om gebruik te maken van schenkingen van je ouders om het collegegeld te voldoen. Kijk voor uitgebreide informatie op www.duo.nl.

Betaalbaar voor iedereen

Een hbo-student heeft studiefinanciering aangevraagd (maximale lening), ontvangt collegegeldkrediet en betaalt in twaalf termijnen.

Opleidingskosten en studiefinanciering per jaar

     
 Opleidingskosten Studiefinanciering Betaalbaar voor iedereen
12 x € 1.426,66 = € 17.120,- 12 x € 1.728,79 = € 20.745,48 12 x € 1.728,79 = € 20.745,48
Studiemateriaal
inbegrepen bij collegegeld.
   
Inschrijfgeld (eenmalig) €250,-    
Totaal €17.370,- Totaal € 20.745,48
 € 20.745,48 - € 17.370,- = € 3.375,48 

Collegegelden

   
Collegegeld € 16.770,- per jaar *
Inschrijfgeld (eenmalig) € 250,-
* Studieboeken Inbegrepen
* Introductie jaar 1 Inbegrepen
* Interne examens Inbegrepen

Er hoeft geen lesgeld aan het Ministerie van OC&W te worden betaald.


Betalingsvormen

  • Betaling in één keer
  • Betaling in vier termijnen*, meerprijs €200,- per jaar
  • Betaling in twaalf termijnen*, meerprijs €350,- per jaar
       
Vervaldatum Ineens 4 termijnen * 12 termijnen *
01-09-2019 X X  
01-10-2019     X
01-11-2019   X X
01-12-2019     X
01-01-2020   X X
01-02-2020     X
01-03-2020   X X
01-04-2020     X
01-05-2020     X
01-06-2020     X
01-07-2020     X
01-08-2020     X
01-09-2020     X

 * Betaling in termijnen alleen mogelijk middels automatische incasso.

Risico & restitutie in het eerste schooljaar

Je begint enthousiast aan je nieuwe opleiding. Helaas loopt het soms anders dan je verwacht. Mocht dat bij jou in het eerste jaar het geval zijn, dan dragen wij het financiële risico. Als je de opleiding voortijdig beëindigt, betaal je de lopende maand uit en een maand annuleringstermijn (voor de overige jaren geldt een annuleringstermijn van drie maanden).

Doorstromers

Voor doorstromers, die hun opleiding aansluitend voltijds doorzetten in het volgende studiejaar, wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI, met een maximum van 3%. Indien het CPI negatief is, wordt 0% indexatie gehanteerd. Deze indexatie geldt tevens voor de tarieven van een verlengde of extraneus inschrijving. Een doorstromer van mbo naar hbo zal een nieuwe overeenkomst aangaan met de dan geldende collegegelden.

Voor de volledige informatie over de betalingen verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

60 jaar een succesvolle opleider op het gebied van Business en Hotel- Eventmanagement