Over ons

Business School Notenboom is een erkende particuliere onderwijsinstelling. Dat houdt in dat we als school niet afhankelijk zijn van overheidsgelden en de daaraan verbonden verplichtingen. Dat we snel in kunnen springen op veranderingen in de maatschappij, het werkveld en in technologische vooruitgang. Onze opleidingen zijn dan ook continu in ontwikkeling. Het betekent ook dat onze tarieven hoger liggen dan die van reguliere onderwijsinstellingen. Daarmee waarborgen we de betere kwaliteit voor onze studenten. En kunnen wij het persoonlijke onderwijs geven waar wij al ruim vijftig jaar achterstaan.

Zestig jaar Business School Notenboom

Business School Notenboom werd opgericht in 1958. Al vanaf het begin richtten wij ons op Business en Hotellerie en Events. Vakgebieden waarin wij ons inmiddels hebben gespecialiseerd. In de afgelopen decennia groeiden we uit tot een top-end speler in de onderwijssector, met drie prachtige vestigingen op drie inspirerende plaatsen. Onze docenten worden geselecteerd op basis van deskundigheid en ervaring in het werkveld. Zij houden nauwe connecties met de branche en geven hun ervaringen uit de praktijk door. Ook het contact met alumni koesteren we. Zo creëren we een almaar groeiend netwerk van professionals die actief kennis en contacten met elkaar uitwisselen. Dat is Life Long Learning met Business School Notenboom.

De visie van Business School Notenboom

Als particuliere onderwijsinstelling hebben wij onze eigen visie op hoe onderwijs zou moeten zijn en hoe we ons onderwijsprogramma zo compleet mogelijk kunnen maken. Elke dag werken we vanuit deze visie en proberen we die te perfectioneren.

Persoonlijke ontplooiing
De ontwikkeling van de individuele student staat centraal. Onderwijs bestaat niet alleen uit kennisoverdracht. De ontwikkeling van een professional is net zo belangrijk. Wij bereiden studenten optimaal voor op hun carrière in het zakenleven of de gastvrijheidssector.

Business skills en netwerken
Om leiding te kunnen geven aan een onderneming, is het kunnen integreren van kennis, praktijkervaring en vaardigheden essentieel. Samenwerken met anderen wordt steeds belangrijker. Het kunnen aanboren van een netwerk kan op cruciale momenten zorgen voor de beste resultaten.

Ondernemende kwaliteiten in een snel veranderende wereld
De samenleving verandert in een razend tempo. De arbeidsmarkt ook. Een toenemend aantal mensen zijn in een ondernemende vorm, bijvoorbeeld als zzp-er, aan de slag. Ontwikkeling van een ondernemende houding en flexibiliteit is cruciaal om mee te kunnen gaan in deze veranderingen.

Continuïteit van familiebedrijven
In deze snel veranderende wereld blijken familiebedrijven door hun organisatiestructuur en behoudende financiering aanmerkelijk beter bestand tegen economische tegenwind. Opvolgers van familiebedrijven koesteren wij en geven wij graag de juiste begeleiding.

Succesfactoren voor effectief onderwijs in de 21e eeuw
In de moderne tijd van razendsnelle ontwikkelingen en een onbegrensde stroom van informatie via internet is het creëren van structuur belangrijk. Het aanreiken van tips bij het studeren en het aansporen van een actieve leerhouding is een belangrijke taak van onze docenten. Door hun directe verbinding met de praktijk fungeren zij als rolmodel.

Werken vanuit kernwaarden

Om onze doelen te bereiken en onderwijs te geven waar wij achter staan, werken we vanuit een aantal kernwaarden. Ondernemendheid staat bij ons hoog in ’t vaandel. Dus proactief te werk gaan, kansen zien en pakken, inspelen op veranderingen en hoge doelen stellen. Kortom, het beste uit jezelf proberen te halen. Om dit te kunnen realiseren, heeft ons onderwijs een persoonlijk karakter. We hebben oog voor het individu. We zorgen ervoor dat jij je kwaliteiten verder kunt ontwikkelen en je zwaktes om kunt buigen tot iets positiefs. Om zo de beste versie van jezelf te worden. Daarbij proberen wij ambitieus en inspirerend te zijn en dit ook over te dragen op onze studenten. Met uitdagende onderwijsvormen en nauwe samenwerking met de beroepspraktijk stimuleren we dit. Tot slot vinden wij transparantie en flexibiliteit enorm belangrijk. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Inspringen op nieuwe ontwikkelingen, in plaats van ze uit de weg proberen te gaan. Op een moderne manier les geven, maar wel binnen heldere kaders. En vooral: luisteren naar onze studenten. Want samen maken we het beste onderwijs.

Vragen of studieadvies nodig? Neem contact op!

Wij staan voor je klaar.

Neem contact op