Open dagen / proefstuderen

hbo Hotel & Event Management

Wat is jouw droom? Een resort in de Caraïben runnen?

Liggen jouw ambities bij de wereld van de hotellerie, evenementen en het organiseren van gastvrijheidsconcepten? Zie jij jezelf later een team van medewerkers aansturen om de verwachtingen van jouw gasten te overtreffen? Schrijf je dan in voor de uitdagende driejarige hbo Bachelor opleiding Hotel & Event Management!

Deze gevarieerde en uitdagende hotel management opleiding maakt van jou een allround specialist in deze sterk groeiende industrie. Wist je dat deze hbo-opleiding het kwaliteitszegel ‘Top-opleiding’ draagt? Daarnaast kies je dan ook voor de beste kleine hogeschool van Nederland! De perfecte start van jouw succesvolle carrière!

Start studietraject hbo bachelor in september en januari!

Hbo Hotel & Event Management - Wat houdt het in?

Het ontwerpen, organiseren, uitvoeren, evalueren en verbeteren van evenementen en hotel activiteiten staat centraal tijdens deze opleiding. Je leert alles over hotel management, food & beverage management, event management en conceptontwikkeling.

Ook werk je aan je personal en business skills. Je leert:

 • belevingsconcepten te creëren
 • concepten en ondernemingsplannen uit te werken
 • te communiceren en te presenteren
 • verschillende sales- en netwerkvaardigheden
 • onderzoek te doen

Om je optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt, wordt er gedurende de hele opleiding veel aandacht geschonken aan de praktijk. Onder andere tijdens praktische projecten, workshops, bedrijfsbezoeken en natuurlijk tijdens de stages. Tijdens je laatste stage voer je tevens een afstudeeronderzoek uit bij een (internationaal) hotel of bedrijf. Sluit je alles met goed gevolg af? Dan heb jij al na drie jaar hard werken je hbo-diploma Event en Hotel Management behaald!

De start van jouw carrière

De start van jouw carrière
Je hebt je diploma op zak. Met jouw ambitie, je interesse in de branche, je creativiteit en innovativiteit speel je moeiteloos in op de wensen en behoeften van doelgroepen en opdrachtgevers. En dankzij je kennis van financiën, marketing en human resource management weet je alles in goede banen te leiden. Niets staat jouw carrière nog in de weg. Laat de toekomst maar komen!

Hbo Hotel & Event Management - Vakkenpakket

De hbo-opleiding Hotel & Event Management is als volgt opgebouwd:

Jaar 1  
Vakken  
Rapporteren & formuleren Food & Beverage Management
Business English 1+2 Hotel operations management
Inleiding bedrijfskunde Introductie Events
Bedrijfseconomie 1+2 Events management
Economische calculaties Gastbeleving 1
Management & Organisatie Menu Engineering
Toegepaste communicatie Basis marketing
Training persoonlijk leiderschap Strategische communicatie
Human resource management Ondernemen 1
Beroepsvormende stage  

Stage
Aan het einde van het eerste studiejaar loop je een stage van twaalf weken, in de hotel- of evenementenbranche. Dat kan zowel in Nederland als in het buitenland.

Projectweek en Notenboomweek
Jaar 1 vindt er een projectweek plaats en een Notenboomweek. Tijdens de projectweek wordt er een week lang gewerkt aan een casus van een externe opdrachtgever. Op de vrijdag presenteren de studenten hun oplossing aan de opdrachtgever. Ook de Notenboomweek staat in het teken van de praktijk. Deze week gaan de studenten op verschillende bedrijfsbezoeken, krijgen ze gastcolleges en volgen ze workshops.

Internationale Studiereis
Wij organiseren jaarlijks een leuke en leerzame reis naar een bijzondere internationale bestemming.

Jaar 2
 
Vakken  
Strategische adviesvaardigheden Gastbeleving over de grens
Statistiek Gastbeleving 2
Business English 3+4 Gastbeleving in andere branches
Bedrijfseconomie 3 Strategisch event management
Cross cultural management Strategisch hotel management
Personal branding Financial management
Leadership & Change mangement Business modellen in hotel en event
Innovation & Strategy Trends en ontwikkelingen in hotelen event
E-business Experience marketing
Business design thinking Strategic marketing & branding
  Ondernemen 2+3
Engelstalig  

Projectweek en Notenboomweek
Jaar 2 vindt er een projectweek plaats en een Notenboomweek. Tijdens de projectweek wordt er een week lang gewerkt aan een casus van een externe opdrachtgever. Op de vrijdag presenteren de studenten hun oplossing aan de opdrachtgever. Ook de Notenboomweek staat in het teken van de praktijk. Deze week gaan de studenten op verschillende bedrijfsbezoeken, krijgen ze gastcolleges en volgen ze workshops.

Internationale Studiereis
Wij organiseren jaarlijks een leuke en leerzame reis naar een bijzondere internationale bestemming.

Jaar 3
Vakken
Inleiding afstuderen
Kwalitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek
Afstuderen bachelor
Afstudeerstage
Business English 5

Afstudeeronderzoek

Je derde studiejaar sluit je af met een afstudeeronderzoek en vervolgens een afstudeerstage van vierentwintig weken. Het afstudeeronderzoek voer je uit in opdracht van een organisatie. Alle tijdens de opleiding vergaarde kennis gebruik je om op eigen wijze een gedefinieerd probleem in een organisatie op te lossen.

De afstudeerstage loop je bij dezelfde organisatie als waarvoor je je afstudeeronderzoek doet óf in een andere organisatie. Tijdens je afstudeerstage toon je aan dat je op bachelor-niveau werkzaamheden kunt verrichten.

Óf afstuderen binnen je eigen onderneming of het familiebedrijf

Als ondernemende Business School heeft Notenboom naast een afstudeeronderzoek / scriptie ook de mogelijkheid om af te studeren binnen je eigen onderneming of het familiebedrijf. Je bent in je afstudeerjaar (derde studiejaar) werkzaam in je eigen bedrijf of binnen het familiebedrijf met een nieuwe activiteit die je zelfstandig van idee tot product of dienst in de markt zet.

Blogbericht: Oud-student Roy Henkemans is afgestudeerd binnen zijn eigen ondernneming Vedicium.

Roy: Oprechte interesse en ondersteuning in mijn onderneming vanuit de opleiding is één van de redenen dat dit traject met plezier én succes heb afgerond.

Blogbericht: Oud-student Pedro Bruijnooge is afgestudeerd binnen het bestaande familiebedrijf.

Pedro: Bij Business School Notenboom vond ik 3 jaar geleden de juist mensen en mentaliteit plus programma's en structuur om mij verder te ontwikkelen op het gebied van bedrijfskunde en ondernemerschap. Samen met mijn broer en zussen wil ik het familiebedrijf voortzetten.

Internationale Studiereis
Wij organiseren jaarlijks een leuke en leerzame reis naar een bijzondere internationale bestemming.

Hbo Hotel & Event Management - Stage

Stage
Tijdens je hbo-opleiding Hotel en Event Management oriënteer je je tijdens je stages op de branche waar je voor opgeleid wordt. Business School Notenboom beschikt over een uitgebreid bestand aan goede stageadressen, zowel in binnen- als buitenland.

Jaar 1
In het eerste studiejaar loop je een beroepsopleidende stage van twaalf weken bij een (internationaal) bedrijf in de evenementenbranche, of bij een hotel. Je verdiept je in de gang van zaken binnen de verschillende afdelingen in het bedrijf. Als aanstaande manager leer je om te kijken en te luisteren naar de consument, wat er voor nodig is om (potentiële) klanten te binden of hoe je bijvoorbeeld een nieuw evenement in de markt zet.

Jaar 3
De opleiding wordt afgesloten met een afstudeerstage van vierentwintig weken. Je functioneert als manager en bent verantwoordelijk voor de realisering van vooraf vastgestelde doelen. Je voert tijdens je stage tevens een onderzoek uit, waarbij je je opgedane kennis en kunde toepast bij het oplossen van een vooraf gedefinieerd probleem binnen het stagebedrijf.

Hbo - Collegegelden

   
Collegegeld € 17.220,- per jaar
Collegegeld is inclusief:
 • Studieboeken
 • Introductie jaar 1
 • Interne examens
 • Inschrijfgeld

Er hoeft geen lesgeld aan het Ministerie van OC&W te worden betaald.

Er zijn drie betalingsmogelijkheden

 • Betaling ineens
 • Betaling in 4 termijnen*
 • Betaling in 12 termijnen*
  * Extra kosten per termijn € 40,-.
  * Betaling in termijnen alleen mogelijk middels automatische incasso.

Klik hier voor meer informatie over de betalingstermijnen.

Betaalbaar voor iedereen

Een hbo-student heeft studiefinanciering aangevraagd (maximale lening), ontvangt collegegeldkrediet en betaalt in 12 termijnen.

Opleidingskosten en studiefinanciering per jaar

     
 Opleidingskosten Studiefinanciering Betaalbaar voor iedereen
12 x € 1.435,- = € 17.220,- 12 x € 1.790,48 = € 21.485,76  
12 termijnen x € 40,- € 480,-    
     
Totaal € 17.700,- Totaal € 21.485,76
 € 21.485,76 - € 17.700,- = € 3785,76

Bij wanbetaling wordt per aanmaning €35,- administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventuele incassokosten voor jouw rekening of voor rekening van de wettelijke vertegenwoordigers. Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd.

Kostenindicatie studiereis circa €1500,-
(afhankelijk van vluchtprijsontwikkelingen)
Optionele studieactiviteit in het lesprogramma, wij werken op basis van vol = vol.

Risico & restitutie in het eerste schooljaar
Annuleert de student vóór 1 juli, dan is hij of zij € 250,- inschrijfgeld verschuldigd. In de periode 1 juli tot de start van de opleiding is annulering ook mogelijk. In dat geval betaalt de student het inschrijfgeld + 20% van het collegegeld.

Elke ingeschreven student heeft gedurende 14 dagen na datum ondertekening aanmeldingsformulier de mogelijkheid om deze per aangetekend schrijven te ontbinden zonder opgaaf van reden en verplichting tot betaling. Na start van de opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Hbo - Financiering

Studiefinanciering
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de (voorlopige) gegevens van DUO voor studiejaar 2021–2022. We verwijzen dan ook voor actuele gegevens altijd naar de website van DUO: www.duo.nl.

GEEN Wettelijk collegegeld
Omdat Business School Notenboom een particuliere onderwijs instelling is hoef je geen wettelijk collegegeld te betalen. Dat betekent dat voor hbo studenten het bedrag van € 2.143,- (per jaar) komt te vervallen.

Studiefinanciering EN COLLEGEGELDKREDIET op het hbo
Vanaf 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. De basisbeurs is op dat moment komen te vervallen. In plaats hiervan kunnen studenten (in het particulier onderwijs) per maand maximaal circa € 1.790,48 lenen. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Het bedrag van € 1.790,48 is inclusief een eventuele aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je een aanvullende beurs van maximaal  € 403,17 krijgen, de aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt) en collegegeldkrediet. Studenten die een hbo opleiding volgen en recht hebben op studiefinanciering kunnen collegegeldkrediet aanvragen. Het collegegeldkrediet is bedoeld voor de financiering van het collegegeld en bedraagt maximaal € 10.715,- per jaar. Dit wordt per maand met de studiefinanciering uitbetaald.

De verplichte aflosfase is met ingang van 1 januari 2016 van 15 jaar naar 35 jaar gegaan. Wie minder verdient dan het minimumloon hoeft niet af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen.
Bij de basisbeurs hoort ook de studentenreisproduct, hierbij kun je kiezen of je een week of weekend studentenreisproduct wilt waarmee je dan gratis kunt reizen.

Meer informatie over studiefinanciering
Kijk op www.duo.nl of bel met het centrale telefoonnummer van DUO: 050-5997755.

Hbo - Voordelen Notenboom

Business School Notenboom is een onderwijsinstelling voor studenten met ambitie. Studenten met grote toekomstdromen, die het beste uit zichzelf willen halen. Die bereid zijn hard te werken en veel tijd en energie te investeren, om zo een vruchtbare bodem te creëren voor een glansrijke carrière. Voor die studenten scheppen wij de ideale condities.

Ga jij voor een hbo opleiding?
Dan garanderen wij jou:

 • Top onderwijs! Onze studenten raden ons aan bij familie en vrienden en beoordelen ons met een 8,9!
 • Een toptijd! Onze hbo-studenten beoordelen de sfeer op school met een 8,8!
 • Inspirerend onderwijs, gegeven door docenten met een nauwe band met de praktijk
 • Lesgarantie: uitgevallen lessen worden altijd ingehaald
 • Werken aan je business mindset, netwerkskills en een indrukwekkend cv
 • Goede kansen op de arbeidsmarkt met het Notenboom netwerk: Notenboom for life!

Een echt familiebedrijf
Business School Notenboom werd opgericht in 1958 en is inmiddels zestig jaar succesvol opleider op het gebied van Business en Hotelmanagement. Notenboom is een echt familiebedrijf; inmiddels vormt de derde generatie Notenbomers de directie van onze school. Het persoonlijke en ondernemende karakter van ons onderwijs zit dan ook diep geworteld in onze cultuur. Samen met een team van 150 gepassioneerde en gewaardeerde collega’s zetten wij ons dagelijks in om onze studenten van het beste onderwijs te voorzien. Onder ons persoonlijke credo: ‘het leveren van de hoogste kwaliteit en het bewaken van de kleinschaligheid’.

> “96% van onze afgestudeerden heeft binnen 6 maanden een baan.”

Want na het afstuderen heb je een schat aan waardevolle kennis en een set praktische vaardigheden en business skills opgebouwd. De wereld ligt voor je open.

In het kort

 • Studietijd3 jaar
 • Gemiddeld aantal leerlingen11
 • Maximaal aantal leerlingen15
 • Contact uren+- 25
 • Toelatingseisen

   

  Havo-diploma, Vwo-diploma,

  Mbo 4-diploma of 21+ toets

Marieke liep stage op Curacao: ‘het resort ligt pál aan het strand!’

Marieke liep stage op Curacao: ‘het resort ligt pál aan het strand!’
" Marieke studeert hbo bachelor hotel & Event Management aan Business School Notenboom. Voor haar eerste stage ging ze naar het zonnige Curaçao, om mee te lopen b... Lees meer

Onze garanties aan jou:

EEN TOPTIJD

Onze studenten beoordelen de sfeer op school met een 8,8!

KANSEN

Het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt: een up-to-date vakkenpakket

TOPONDERWIJS

Onze hbo-studies dragen het zegel 'Topopleiding'.

AANRADER

Studenten raden ons aan met een 8,9!

LESGARANTIE

Uitgevallen lessen worden altijd ingehaald

MINDSET

Het creëren van een business mindset: het opbouwen van een indrukwekkend cv

Een ondernemende houding maakt je succesvoller

Een ondernemende houding maakt je succesvoller

Bij Business School Notenboom zijn we ervan overtuigd dat je met ondernemende kwaliteiten veel competitiever en succesvoller bent in je carrière. Wij stimuleren ondernemerschap; dit hebben wij in al onze opleidingen geïntegreerd.

Lees meer

Erkende kwaliteits keurmerken Business School Notenboom

Ministerie
NVAO
Inspectie onderwijs
NTRO
63 jaar een succesvolle opleider op het gebied van Business en Hotel- Eventmanagement