Mooie kwaliteitsoordelen voor de mbo-opleidingen

Aanmelden kennismakingsgesprek?

Op 28 en 29 september 2015 heeft de Inspectie, in het kader van haar wettelijk verplichte 3-jaarlijks onderzoek  de kwaliteit van de Mbo opleidingen Marketing & Communicatie (Marketing Communicatie Medewerker) en International Business Management (Medewerker Internationale Handel) onderzocht.

Het onderzoek werd uitgevoerd op de Hilversumse locatie van Business School Notenboom, waarbij diverse lessen werden bijgewoond en documenten onderzocht. Bovendien is gesproken met studenten, vertegenwoordigers van de studentenraad, docenten, management en het college van bestuur. Voorafgaand aan het onderzoek zijn telefonische interviews met stagebedrijven  afgenomen.

De kwaliteitsborging wordt beoordeeld met een Goed

De Inspectie concludeert “We concluderen dat het kwaliteitszorgsysteem op alle niveaus in de organisatie werkt, systematisch wordt gehanteerd en bevindingen en voorgenomen verbetermaatregelen structureel worden besproken met belanghebbenden. Daarnaast zien we dat Business School Notenboom ambitieus is bij het formuleren van kwaliteitsdoelstellingen. Zo zijn streefwaarden voor de studenttevredenheid in de afgelopen jaren steeds behaald en vervolgens verhoogd. Daardoor komen wij tot het oordeel goed”.

De Inspectie is zeer te spreken over de nieuw geformuleerde kernwaarden van Business School Notenboom: Persoonlijk, Ondernemend, Ambitieus & Inspirerend, Transparant & Flexibel.

Daarmee kan Business School zich prima onderscheiden van andere scholen.

Het onderwijsproces ook met een goed beoordeeld

De Inspectie: “ We constateren dat de begeleiding tijdens de studieloopbaan en beroepspraktijkvorming op uitstekende wijze wordt vormgeven. Ook het didactisch handelen van de docenten is van goed niveau. Het is duidelijk dat de opleiding er alles aan doet om studenten effectief te kunnen laten leren op school.  Duidelijk is te zien dat studenten en docenten respectvol met elkaar omgaan en dat er getracht is een omgeving te scheppen waar docenten en studenten effectief kunnen werken.

Het volledige rapport van de mbo-opleidingen is op verzoek in te zien op de vestigingen. Dit verzoek kan via het contactformulier worden ingediend.

NOTENBOOM MEER DAN ONDERWIJS: 63 JAAR EEN SUCCESVOLLE OPLEIDER
Stel hier je vraag
Stel hier je vraag