Meestgestelde vragen ouders

Studeert iedereen binnen de nominale tijd af?
Het is onze primaire doelstelling om alle studenten binnen de nominale tijd te laten afstuderen. De docenten en mentoren zijn hiertoe zeer gemotiveerd en natuurlijk bieden we uitstekende faciliteiten om dit doel te bewerkstelligen.

Moet er thuis nog gestudeerd worden?
Voor de mbo-studenten zijn er gedurende de week huiswerkbegeleidingsuren waarbij altijd een docent aanwezig is. Op die manier kan de student in een prettige studieomgeving een belangrijk deel van zijn huiswerk afmaken. Van de Ad- en hbo-studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig werken aan huiswerk en projecten, maar onze docenten staan altijd klaar voor vragen of ondersteuning. Voor álle studenten.

Hoe is de begeleiding georganiseerd?
Bij aanvang van het studiejaar krijgt de student een mentor toegewezen, die hem of haar begeleidt tijdens de gehele studietijd bij Business School Notenboom. Deze mentor geeft intensieve begeleiding tijdens mentoruren en tijdens persoonlijke gesprekken. Ook geeft de mentor adviezen over studietrajecten en stageplaatsen.

Komen de docenten uit het bedrijfsleven?
Ongeveer 80% van onze docenten werkt in het bedrijfsleven en integreert de opgedane ervaringen en praktische kennis in de lessen.

Is er veel lesuitval en worden uitgevallen lessen ingehaald?
Business School Notenboom biedt 0% lesuitval en 100% lesgarantie. Er wordt met inhaalweken gewerkt: als een les is uitgevallen, wordt die ingehaald in de week aan het eind van de lesperiode, vóór de toetsweken.

Meestgestelde vragen ouders

 

 

 

 

Vragen of studieadvies nodig? Neem contact op!

Wij staan voor je klaar.

Neem contact op