Hoge tevredenheidsscores bij Business School Notenboom

Aanmelden kennismakingsgesprek?

Jaarlijks vindt de Nationale Studenten Enquête (NSE) plaats waarbij zo’n 600.000 studenten van hbo-opleidingen hun mening geven over de kwaliteit van hun instelling. Ook onze studenten namen deel aan de NSE.

Wederom zijn wij enorm trots op de waardering die wij van onze studenten krijgen.

De NSE is opgebouwd uit 17 hoofdthema’s. Per instelling worden jaarlijks de scores met elkaar vergeleken en afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Op een aantal punten zijn wij bijzonder trots. Zo scoort de studie in het algemeen een 4,23 (op basis van een 5-puntsschaal waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden). De algemene sfeer bij Business School Notenboom wordt beoordeeld met een 4,35 en op de vraag of de student de school zou aanbevelen, scoren we een 4,22.

Uit de resultaten van de afgelopen NSE zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen. Wij hebben deze punten aangegrepen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Wij zijn dan ook blij te zien dat studenten de gedane verbeteringen weten te waarderen. Ook dit jaar zullen we de resultaten weer bespreken met studenten, docenten en andere betrokkenen, zodat we ook volgend jaar de stijgende lijn kunnen laten zien.

Wij bedanken iedereen die hieraan bijgedragen heeft en kijken uit naar weer een mooi studiejaar!

Team Notenboom

Bron: Nationale Studenten Enquête 2016 (NSE)

Bekijk hier de factsheet NSE van Business School Notenboom

NOTENBOOM MEER DAN ONDERWIJS: 63 JAAR EEN SUCCESVOLLE OPLEIDER
Stel hier je vraag
Stel hier je vraag