Aanmelden kennismakingsgesprek?

Collegegelden en studiefinanciering

Notenboom is een particulier onderwijsinstituut. Dat betekent dat we geen subsidie ontvangen. Collegegelden zijn daarom hoger dan in het bekostigd onderwijs. Het wettelijk collegegeld, dat afgedragen wordt aan de overheid, hoeft niet betaald te worden.

Notenboom is een erkende en geaccrediteerde onderwijsinstelling. Dit betekent:

 • Voor mbo 4-studenten dat je recht hebt op studiefinanciering mits je ouder bent dan 18 jaar.
 • Voor kort hbo- en hbo bachelor studenten betekent het dat je recht hebt op de wet studievoorschot.

Mbo 4: collegegelden en studiefinanciering

Studiefinanciering en schenkingen

Via een lening bij DUO kan een deel van de opleiding worden bekostigd. Je kunt maximaal € 857,78 per maand lenen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om gebruik te maken van schenkingen van je ouders om het collegegeld te voldoen. Kijk voor uitgebreide informatie op www.duo.nl.

Collegegelden 2022-2023

   
Collegegeld € 17.550,- per studiejaar
Collegegeld is inclusief:
 • Studieboeken
 • Introductie jaar 1
 • Interne examens
 • Inschrijfgeld

Er hoeft geen lesgeld aan het Ministerie van OC&W te worden betaald.

Kort hbo en hbo bachelor: collegegelden en studiefinanciering

Studiefinanciering en schenkingen

De overheid stimuleert studenten om in zichzelf te investeren en biedt hiervoor veel mogelijkheden. Via een lening kan een deel of de gehele opleiding worden bekostigd. Kort hbo- en hbo bachelor-studenten van Notenboom kunnen in aanmerking komen voor een maandelijks leenbedrag van maximaal € 1.824,50 (zie rekensom). Je maakt dan onder andere gebruik van collegegeldkrediet. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om gebruik te maken van schenkingen van je ouders om het collegegeld te voldoen. Kijk voor uitgebreide informatie op www.duo.nl.

Betaalbaar voor iedereen

Financieringsvoorbeeld 1e jaar bij betaling in 12 termijnen. Een hbo-student heeft studiefinanciering aangevraagd (maximale lening), ontvangt collegegeldkrediet en betaalt in 12 termijnen.

Opleidingskosten en studiefinanciering per jaar

     
 Opleidingskosten Studiefinanciering Betaalbaar voor iedereen
12 x € 1.462,50,- = € 17.550,- 12 x € 1.824,50 = € 21.894,-  
12 termijnen x € 40,- = € 480,-    
     
Totaal € 18.030,- Totaal € 21.894,-
 € 21.894,- - € 18.030,- = € 3.864,-

Collegegelden 2022-2023

   
Collegegeld € 17.550,- per studiejaar
Collegegeld is inclusief:
 • Studieboeken
 • Introductie jaar 1
 • Interne examens
 • Inschrijfgeld

Er hoeft geen lesgeld aan het Ministerie van OC&W te worden betaald.


Betalingsvormen

 • Betaling in één keer
 • Betaling in 4 termijnen*
 • Betaling in 12 termijnen*
  *Extra kosten per termijn € 40,-.
    Betaling in termijnen alleen mogelijk middels automatische incasso.
       
Vervaldatum Ineens 4 termijnen * 12 termijnen *
01-09-2022 X X  
01-10-2022     X
01-11-2022     X
01-12-2022   X X
01-01-2023     X
01-02-2023     X
01-03-2023   X X
01-04-2023     X
01-05-2023     X
01-06-2023   X X
01-07-2023     X
01-08-2023     X
01-09-2023     X

Risico & restitutie in het eerste schooljaar
Annuleert de student vóór 1 juli, dan is hij of zij € 250,- inschrijfgeld verschuldigd. In de periode 1 juli tot de start van de opleiding is annulering ook mogelijk. In dat geval betaalt de student het inschrijfgeld + 20% van het collegegeld.

Elke ingeschreven student heeft gedurende 14 dagen na datum ondertekening aanmeldingsformulier de mogelijkheid om deze per aangetekend schrijven te ontbinden zonder opgaaf van reden en verplichting tot betaling. Na start van de opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

Doorstromers

Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd. Een doorstromer is een student die zijn opleiding aansluitend voltijds doorzet in het volgende studiejaar. Een doorstromer van mbo 4 naar hbo zal een nieuwe overeenkomst aangaan met de dan geldende collegegelden. Voor de volledige informatie over de betalingen verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

Voor de volledige informatie over de betalingen verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

Opleidingsgids

Wil je nog meer weten over studeren aan Business School Notenboom? Download onze opleidingsgids.

NOTENBOOM MEER DAN ONDERWIJS: 63 JAAR EEN SUCCESVOLLE OPLEIDER
Stel hier je vraag
Stel hier je vraag