Onlineslagen.nl: Deze examentrainingen worden gebruikt voor de voorbereiding op de centrale examens

Aanmelden kennismakingsgesprek?

onlineslagen.nl

De komende vier weken staan de voorbereidingen op de centrale examens voor de leerlingen centraal. Notenboom zet zich het volledige schooljaar in om alle leerlingen goed te begeleiden. Zo kan iedere leerling bijvoorbeeld gebruik maken van onlineslagen.nl. Onlineslagen.nl helpt de leerling om zich maximaal voor te bereiden op de school- en eindexamens. 

Docent meneer Van Breukelen aan het woord

Docent Meneer Van Breukelen vertelt enthousiast over hoe onlineslagen werkt: “Leerlingen kunnen per vak vragen oefenen en na het maken van de vragen krijgen de leerlingen direct feedback, met de theorie nog even uitgelegd in een paar zinnen. Hiernaast kan een docent ook zien welke opdrachten de leerlingen hebben gemaakt en voor welke vakken ze hebben geoefend. Mijn mededocenten en ik kijken nauwkeurig naar waar de leerlingen moeite mee lijken te hebben en aan die onderwerpen besteden wij dan ook extra veel aandacht in de lessen.”

Schoolexamens en Centrale examens

Enkele maanden geleden heeft de overheid definitief bepaald hoe dit schooljaar omgegaan wordt met de schoolexamens en centrale examens.De schoolexamens worden uitgevoerd zoals ze in het PTA (Programma van Toetsing & Afsluiting) staan beschreven. De inhaal- en herkansingsmogelijkheden blijven ook gelijk aan wat er in het examenreglement beschreven is.

 Voor de centrale examens zijn er wel aanpassingen gedaan:

  • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om de te maken examens te verdelen over tijdvak 1 en tijdvak 2. Na tijdvak 2 is er ook nog een herkansingsmogelijkheid in tijdvak 3.
  • Leerlingen mogen in totaal 2 examens herkansen. Deze herkansingen kunnen in tijdvak 2 (herkansing tijdvak 1) of in tijdvak 3 (herkansing tijdvak 2) gemaakt worden.
  • Leerlingen mogen ervoor kiezen een vak, waar ze onvoldoende voor staan en wat diplomering in de weg staat, te laten vallen. Dit mag geen kernvak zijn (Nederlands, Engels, wiskunde). Ook het profielwerkstuk kan niet ‘weggestreept’ worden.

Ten aanzien van het laatste punt zijn wij zeer terughoudend. Wij vinden het binnen onze school niet passend als er genoegen genomen wordt met een (zware) onvoldoende, die voor altijd op de cijferlijst zal prijken. Juist nu kan een leerling zich onderscheiden met een mooie lijst. We gaan er dan ook van uit en wij zullen ook zelf alles in het werk stellen dat er mooie resultaten behaald worden op alle vakken.  

Kom kennismaken

Ben je benieuwd wat Notenboom voor jou kan betekenen? Je bent van harte welkom voor een gesprek op één van de vestigingen. Meld je aan voor een persoonlijk adviesgesprek.

Notenboom-Erasmus-onlineslagen-examentrainingen

NOTENBOOM MEER DAN ONDERWIJS: 63 JAAR EEN SUCCESVOLLE OPLEIDER
Stel hier je vraag
Stel hier je vraag