Notenboom leerling Jens Gigase heeft het algemeen belang van de scholier vertegenwoordigd bij de minister aan tafel

Aanmelden kennismakingsgesprek?

Werken bij het LAKS

Ambitieuze leerling Jens Gigase zit in het bestuur van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Dit is een gevestigde onderwijspartij die zeker in deze tijd een grote rol speelt. Als algemeen bestuurslid houdt hij zich (normaal) vooral inhoudelijk bezig met de portefeuilles prestatiedruk, toetsen & examens, internationalisering en inspectie. Echter in deze coronatijd is het erg hectisch bij het LAKS.

De coronatijd

Jens Gigase: “Vrijwel alles omtrent het voortgezet onderwijs wordt door het ministerie met het LAKS besproken in deze bijzondere tijd. Dit geeft natuurlijk veel (werk)druk. Zeker nu de centraal examens voor het eerst sinds de 2de wereldoorlog niet doorgaan.

Afgelopen periode hield het LAKS zich voornamelijk bezig met onderwerpen zoals de inrichting van onderwijs op afstand en de nieuwe slaag-zak regeling. Bij de beleidsvorming op landelijk niveau namen wij ook de mening van de scholieren mee. Wij hebben dan ook het algemeen belang van de scholier vertegenwoordigd bij de minister aan tafel.

Voordat we met het ministerie en alle andere onderwijsorganisaties samen zitten, spreken we alle punten grondig door. Normaal zijn dat sessies van enkele uren op het hoofdkantoor van het LAKS in Utrecht. Het was heel vreemd om dat online te doen. We zijn pas klaar als echt iedereen het eens is over de positie die we gaan innemen tijdens het overleg. We kwamen tot de conclusie dat het eerste probleem was dat de scholen nog steeds open waren aan het begin van de coronacrisis. Dit bracht tenslotte veel risico met zich mee. Onze vervolgstap was een enquête opstellen en die via verschillende kanalen verspreiden onder de scholieren. Hieruit bleek dan ook dat het merendeel van de scholieren zich onveilig voelden en wilde dat de scholen in ieder geval dicht zouden blijven tot er meer duidelijkheid was.

Vervolgens speelden we deze informatie en de uitslagen van de enquête door naar andere partijen. Nadat besloten was de scholen te sluiten zaten we met de vraag ‘Hoe gaan we dat doen met de examens?’. Ook hiervoor namen wij weer een enquête af bij de scholieren, deze enquête bereikte in slechts één weekend al 10% van alle eindexamenleerlingen. 90% van de leerlingen gaf aan dat, indien ze de eindexamens zouden schrappen en alleen de schoolexamens af zouden nemen, ze gewoon zouden slagen. Dit is ongeveer hetzelfde als het normale landelijk gemiddelde dat elk jaar slaagt. Dit was onze inzet insteek die we later vertegenwoordigden tijdens een videoconferentie met de minister van onderwijs, de VO-raad, de algemene onderwijsbond, ouders van onderwijs etc.

Bij de minister aan tafel

Er zijn verschillende soorten overleggen waaraan wij deelnemen. Tijdens het bestuurlijk overleg zit het gehele bestuur, dat bestaat uit zeven leerlingen, met de minister en de directie voortgezet onderwijs aan tafel. Tijdens de crisisoverleggen zaten vooral de voorzitters van de organisaties met elkaar ‘aan tafel’.

De nabije toekomst

Nu de meeste zaken geregeld zijn, beginnen echter de plannen voor het heropenen van de scholen en de vormgeving van aankomend schooljaar. Zodra de regels het weer toelaten zal iedereen spoedig in Utrecht op het hoofdkantoor aanwezig zijn om de belangen van de leerlingen uit te werken en te vertegenwoordigen. We verwachten een zeer drukke, maar heel bijzondere, periode tegemoet te gaan.”

Erasmus-leerling-Jens-Gigase-corona

NOTENBOOM MEER DAN ONDERWIJS: 63 JAAR EEN SUCCESVOLLE OPLEIDER
Stel hier je vraag
Stel hier je vraag